بایگانی برچسب: کوره آفتابی

دانلود تحقیق آشنایی با انررژی خورشیدی و کوره آفتابی

این تحقیق بصورت Word و با موضوع آشنایی با انررژی خورشیدی و کوره آفتابی  انجام گرفته است.تحقیق برای مهندسی مکانیک مناسب است و در 14 برگه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. کوره آفتابی وسیله‌ای است برای تولید گرما بوسیله تجمع و تمرکز نور خورشید در یک نقطه خاص و استفاده از حرارت آن نقطه برای تولید آب گرم و بخار آب گرم. کوره آفتابی به شکل بشقاب کاو و آینه‌ای و صیقلی (که نورهای تابیده شده به طرف خود را بازتاب می‌کند) است. نورهای تابیده شده از بی نهایت دور موازی هستند، بنابراین همه آنها بعد از بازتابش نقطه خاصی به نام کانون می‌گذرند. برای ورود به بحث با چند اصطلاح آشنا می‌شویم. فهرست مطالب 1. مقدمه. 1 2. انرژی خورشیدی.. 4 3. مولدهای ترموالکتریکی خورشیدی.. 4 4. ترموکوپل های تجارتی.. 5 5. تولید انرژی از خورشید. 6 6. نیروی خورشیدی برای امروز و همیشه. 8 7. باتری خورشیدی.. 9 8. توربین.. 9 9. ژنراتور. 10 10. سوخت فسیلی.. 10 11. کوره آفتابی.. 10 12. نیروگاه خورشیدی.. 11 …

کوره آفتابی

              موضوع : کوره آفتابی    کوره آفتابی وسیله‌ای است برای تولید گرما بوسیله تجمع و تمرکز نور خورشید در یک نقطه خاص و استفاده از حرارت آن نقطه برای تولید آب گرم و بخار آب گرم. کوره آفتابی به شکل بشقاب کاو (مقعر) و آینه‌ای و صیقلی (که نورهای تابیده شده به طرف خود را بازتاب می‌کند) است. نورهای تابیده شده از بی نهایت دور موازی هستند، بنابراین همه آنها بعد از بازتابش نقطه خاصی به نام کانون می‌گذرند. برای ورود به بحث با چند اصطلاح آشنا می‌شویم. 1.    مرکز آینه (C): نقطه‌ای است که فاصله تمام نقاط سطح از آن نقطه ثابت است. 2.    کانون (F): نصف فاصله سطح تا مرکز را کانون می‌نامند و فاصله و سطح بشقاب (رأس آینه) تا کانون فاصله کانونی (f) نامیده می‌شود. 3.    محور اصلی: خطی فرضی که وسط (رأس) بشقاب را به مرکز وصل کرده و کانون روی آن نیز کانون اصلی نامیده می‌شود.   // 14 صفحه //   …

کوره آفتابی 13ص

کوره آفتابی وسیله‌ای است برای تولید گرما بوسیله تجمع و تمرکز نور خورشید در یک نقطه خاص و استفاده از حرارت آن نقطه برای تولید آب گرم و بخار آب گرم. کوره آفتابی به شکل بشقاب کاو (مقعر) و آینه‌ای و صیقلی (که نورهای تابیده شده به طرف خود را بازتاب می‌کند) است. نورهای تابیده شده از بی نهایت دور موازی هستند، بنابراین همه آنها بعد از بازتابش نقطه خاصی به نام کانون می‌گذرند. برای ورود به بحث با چند اصطلاح آشنا می‌شویم . مرکز آینه (C) : نقطه‌ای است که فاصله تمام نقاط سطح از آن نقطه ثابت است . کانون (F) : نصف فاصله سطح تا مرکز را کانون می‌نامند و فاصله و سطح بشقاب (رأس آینه) تا کانون فاصله کانونی (f) نامیده می‌شود . …

تحقیق کوره آفتابی

کوره آفتابی وسیله‌ای است برای تولید گرما بوسیله تجمع و تمرکز نور خورشید در یک نقطه خاص و استفاده از حرارت آن نقطه برای تولید آب گرم و بخار آب گرم. کوره آفتابی به شکل بشقاب کاو (مقعر) و آینه‌ای و صیقلی (که نورهای تابیده شده به طرف خود را بازتاب می‌کند) است. نورهای تابیده شده از بی نهایت دور موازی هستند، بنابراین همه آنها بعد از بازتابش نقطه خاصی به نام کانون می‌گذرند.
مقدمه
انرژی خورشیدی(1)
مولدهای ترموالکتریکی خورشیدی
ترموکوپلهای تجارتی
نیروی خورشیدی – برای امروز و همیشه
باتری خورشیدی
توربین
ژنراتور
سوخت فسیلی
عایق
کوره آفتابی
نیروگاه خورشیدی
تعداد صفحه 13 …