بایگانی برچسب: ساکنین

تأثیر کیفیت محیط زندگی و محیط مسکونی مجتمعهای مسکونی در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساکنین

              فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:140 فهرست مطالب: چكيده رسالهفصل اول: مسكن                                1    بخش اول: مسكن، كيفيت، شاخصهاي اجتماعي        مفهوم مسكن، سكونت‌ و سكونتگاه         تعريف سازمان بهداشت جهاني از مسكن        اهداف كلي مسكن در كشورهاي جهان سوم          سياست احداث مجتمعهاي مسكوني در برنامه عمراني ايران        اشكالات مسكن مدرن        روحيه جمعي در افراد        فردگرايي و خانواده هسته‌اي بجاي جمع‌گرايي         عوامل مؤثر در بررسي وضعيت مسكن        اهداف كلي اجتماعي مسكن    &nb …

پایان نامه تأثير كيفيت محيط زندگي و محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين

          پایان نامه تأثير كيفيت محيط زندگي و  محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني  در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين  چكيده رساله: هدف اصلي اين رساله، يافتن تأثير كيفيت محيط زندگي (بطور عام) و كيفيت محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني – (بطور خاص) در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين است. از ابتداي تاريخ: مسكن بعنوان سرپناه نقش مهمي در زندگي جوامع انساني بازي كرده است كه با پيشرفت جوامع و در روند تكميلي كاركرد مسكن، عملكردهاي ديگري نظير زنگي اجتماعي، روابط خانوادگي، محلي جهت آسايش روح و روان و تمديد قوا و . . . . به آن افزوده گرديد. در دوره معاصر، در دنياي غرب، پس از جنگ جهاني دوم كه با تخريب بيشمار واحدهاي مسكوني همراه شد، نياز به مسكن براي جمعيت زياد بي‌خانمان باعث شد كه دولتها به ساخت مجتمعهاي مسكوني روي آورند كه بيش از هر چيز، مساله كميت و پاسخگويي به تعداد بيشتر، در آن مطرح بود. اين مساله، در كشور ما به شكلي ديگر، در حال وقوع است كه نشانه هاي آن به وضوح ديده مي‌شود. رشد فزاينده جمعيت در سالهاي پس از انقلاب، موجب ايجاد قشر جوان ج …