بایگانی برچسب: زمین

ویدیو آموزشی اندازه گیری مقاومت زمین

در این ویدیو نحوه اندازه گیری مقاومت زمین برای مهندسان به صورت کامل به صورت عملی توضیح داده شده است. …

زمین بسکتبال

فایل اتوکد از زمین بسکتبال با جزیئات کامل …

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس تاریخچه زمین و خاک

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس تاریخچه زمین و خاک کامل و آماده بافرمت ورد قابل ویرایش تعدادصفحات 27 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   آنچه در این مجموعه وجود دارد : چکیده مقدمه   بیان مسئله تبین ضرورت و اهمیت موضوع یک دوره درس پژوهی برنامه ریزی درس پژوهشی اهداف کلی هدف درس پژوهی حیطه عاطفی نحوه تقسیم کار ویژگی های طرح درس ( سناریو   ) زمان بندي نحوه اجرا چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها ارزشیابی تدریس طرح درس تدریس اول * بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه جلسه دوم درس پژوهی تعیین امکانات مورد نیاز ارزشیابی تدریس معایب تدریس : چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی ارایه گزارش پایانی دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف راهبرد های یاد دهی – یادگیری ابزار و امکانات مورد نیاز گروه چالش های فرا روی گروه : روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی : امکانات …

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس زمین لرزه

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس زمین لرزه کامل و آماده بافرمت ورد قابل ویرایش تعدادصفحات 28 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   آنچه در این مجموعه وجود دارد : چکیده مقدمه   بیان مسئله تبین ضرورت و اهمیت موضوع یک دوره درس پژوهی برنامه ریزی درس پژوهشی اهداف کلی هدف درس پژوهی حیطه عاطفی نحوه تقسیم کار ویژگی های طرح درس ( سناریو   ) زمان بندي نحوه اجرا چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها ارزشیابی تدریس طرح درس تدریس اول * بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه جلسه دوم درس پژوهی تعیین امکانات مورد نیاز ارزشیابی تدریس معایب تدریس : چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی ارایه گزارش پایانی دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف راهبرد های یاد دهی – یادگیری ابزار و امکانات مورد نیاز گروه چالش های فرا روی گروه : روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی : امکانات مورد نیاز …

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس زمین ناآارام

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درسزمین ناآرام کامل و آماده بافرمت ورد قابل ویرایش تعدادصفحات 27 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   آنچه در این مجموعه وجود دارد : چکیده مقدمه   بیان مسئله تبین ضرورت و اهمیت موضوع یک دوره درس پژوهی برنامه ریزی درس پژوهشی اهداف کلی هدف درس پژوهی حیطه عاطفی نحوه تقسیم کار ویژگی های طرح درس ( سناریو   ) زمان بندي نحوه اجرا چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها ارزشیابی تدریس طرح درس تدریس اول * بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه جلسه دوم درس پژوهی تعیین امکانات مورد نیاز ارزشیابی تدریس معایب تدریس : چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی ارایه گزارش پایانی دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف راهبرد های یاد دهی – یادگیری ابزار و امکانات مورد نیاز گروه چالش های فرا روی گروه : روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی : امکانات مورد نیا …

دانلود درس پژوهی پایه اول ابتدایی زمین خانه سنگی ما

دانلود درس پژوهی پایه اول ابتدایی زمین خانه سنگی ماکامل و آماده بافرمت ورد قابل ویرایش تعدادصفحات 27 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   آنچه در این مجموعه وجود دارد : چکیده مقدمه   بیان مسئله تبین ضرورت و اهمیت موضوع یک دوره درس پژوهی برنامه ریزی درس پژوهشی اهداف کلی هدف درس پژوهی حیطه عاطفی نحوه تقسیم کار ویژگی های طرح درس ( سناریو   ) زمان بندي نحوه اجرا چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها ارزشیابی تدریس طرح درس تدریس اول * بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه جلسه دوم درس پژوهی تعیین امکانات مورد نیاز ارزشیابی تدریس معایب تدریس : چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی ارایه گزارش پایانی دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف راهبرد های یاد دهی – یادگیری ابزار و امکانات مورد نیاز گروه چالش های فرا روی گروه : روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی : امکانات مورد نی …

پاورپوینت درباره علم نجوم,زمین و همسایگان آن

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 17 اسلاید               بخشی از اسلایدها : نجوم علم مواضع،حرکات،ساختمان ها،سرگذشت و سرنوشت اجرام آسمانی است.                                                                . دوره زمین مرکزی،دوره کهکشانی ودوره کیهانی نجوم را میتوان به سه دوره تقسیم کرد                     کهکشان ها: مجموعه ای ازستارگان،غباروگازکه توسط گرانش در کناریکدیگرقرارگرفته اند، درکهکشانی به نام راه شیری می باشند. …

دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی آب بر روی زمین

دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی آب بر روی زمین کامل و آماده بافرمت ورد قابل ویرایش تعدادصفحات 25 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   آنچه در این مجموعه وجود دارد : چکیده مقدمه   بیان مسئله تبین ضرورت و اهمیت موضوع یک دوره درس پژوهی برنامه ریزی درس پژوهشی اهداف کلی هدف درس پژوهی حیطه عاطفی نحوه تقسیم کار ویژگی های طرح درس ( سناریو   ) زمان بندي نحوه اجرا چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها ارزشیابی تدریس طرح درس تدریس اول * بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه جلسه دوم درس پژوهی تعیین امکانات مورد نیاز ارزشیابی تدریس معایب تدریس : چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی ارایه گزارش پایانی دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف راهبرد های یاد دهی – یادگیری ابزار و امکانات مورد نیاز گروه چالش های فرا روی گروه : روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی : امکانات مورد …

مقاله دلیل پیدایش زمین لرزه

طبق آخرین بررسیهای به عمل آمده، سطح کره زمین از 12 صفحه برزگ به نام Plate تشکیل شده است که این صفحات ساکن نبوده و جابجا می شوند و در طی جابجایی خود به همدیگر نیرو وارد کرده و این نیروها بتدریج در کناره ها یا داخل این صفحات انباشته شده و در نهایت به صورت زمین لرزه آزاد می گردد. دلیل حرکت این صفحات، جریان همرفتی ای است که در زیر این پوسته ها و در قسمت مایع کره زمین وجود دارد. همانطور که می دانید، داخل کره زمین بصورت مذاب است، و دمای این مایع مذاب در همه جای آن یکسان نیست و این گرادیان دما باعث جابجایی در این مایع می گردد. پوسته ها نیز که درواقع بر روی این ماده مذاب شناور هستند، دچار جابجایی می شوند. از میان نظریات گوناگونی که در رابطه با منشاء زمین لرزه ها ارائه شده است، نظریه ای وجود دارد به نام نظریه “بازگشت کشسان” که ازجامعیت بیشتری برخوردار است.  بر اساس این نظریه عامل ایجاد تغییر شکل در سنگها ایجاد شکستگی در آنها و زمین لرزه در آنها , معمولا نیروهای افقی جهت داری است که در اثر حرکت و جابجایی ورقه های سنگ کره (پلیت ها) ایجاد می شود. در بسیاری موارد بر اثر انباشته شدن زیاده از …

مقاله زمین شناسی ایران

واحدهاي زمين ساختي عبارتند از نواحي كه داراي سرگذشت زمين شناسي وتاريخي مشابهي مي باشند. د رتعيين يك واحد تكنونيكي شش عامل رخساره هاي سنگي، فعاليت هاي ماگمائي، دگرگوني، فازهاي كوه زايي، شيوه ي چين خوردگي وبالاخره روندها، اهميت داشته ونقش اساسي را به عهده دارند. واحدهاي زمين ساختي ايران اجمالا به صورت زير مي باشد كپه داغ مي باشد. ايران زمين بين دو سپر عربستان در جنوب غربي و ورق توران در شمال شرق قرار گرفته است. پلاتفرم عربستان به طرف شمال شرقي ادامه يافته و به وسيله رسوبات آبرفتي دشت خوزستان پوشيده ميشود. ورق توران نيز در تركمنستان قرار دارد. دنباله اين ورق در نواحي سرخس با رسوبات جوان پوشيده شده است. لبه جنوبي اين ورق كوهستان هاي كپه داغ مي باشد.             اين مقاله به صورت  ورد (docx ) مي باشد و تعداد صفحات آن 61صفحه  آماده پرينت مي باشد چيزي که اين مقالات را متمايز کرده است آماده پرينت بودن مقالات مي باشد تا خريدار از خريد خود راضي باشد مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید …

نقشه های gis کاربری اراضی تهران

نقشه های کاربری اراضی شهر تهران که در جزئیات آن در حد قطعه بندی می باشد و به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران آماده دریافت می باشد. توضیح مهم: لطفا جهت خارج نمودن فایلهای زیپ از نرم افزار 7zip استفاده کنید. توضیحات فایل: فایل زیپ حاوی 22 فولدر برای هر منطقه شهر تهران و هر فولدر حاوی نقشه های gis مربوطه …

مقاله زمین لرزه وآثارآن

كلمه عام زمين لرزه، دقيقا پديده اي را تشريح مي كند كه به زبان علمي به آن زلزله مي گويند. زلزله لرزش واقعي است كه زمين را تكان مي دهد و به عبارت دقيق تر، ارتعاشاتي است كه در زمين منتشر مي شود. اگر سنگ به داخل آب پرتاب شود امواجي پديد خواهد آمد كه از نقطه اصابت رفته رفته دور مي شود امواج زلزله هم به همين طريق از كانون زمين لرزه انتشار مي يابد. اصل و منشا اين لرزشها عبارت از جابجايي ناگهاني بين دو توده سنگي مجاور است كه به نحوي از هم جدا شده اند. بنابراين يك زمين لرزه مانند شكستن يك شاخه چوب خشك هم شامل گسيختگي و هم شامل انتشار امواج است. دو نكته فوق يعني گسيختگي در كانون و نحوه انتشار امواج دو موضوع جدانشدني علمي را تشكيل مي دهند به آن زلزله شناسي مي گويند               اين مقاله به صورت  ورد (docx ) مي باشد و تعداد صفحات آن 188صفحه  آماده پرينت مي باشد چيزي که اين مقالات را متمايز کرده است آماده پرينت بودن مقالات مي باشد تا خريدار از خريد خود راضي باشد مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید …

پروژه انرژی ژئـوتــرمـال (زمین گرمایی)

پروژه” انرژی ژئـوتــرمـال (زمین گرمایی) ” یک تحقیق کامل و علمی برای رشته مکانیک (تمام گرایشها) میباشد که بطور کامل بحث ژئـوتــرمـال  را مورد کنکاش و جستجو قرار داده و مطالب سطح بالایی را در پروژه آورده است.این پروژه با ارزش در 4 فصل تنظیم شده و بطور کامل ویرایش شده و در قالب Word آماده تحویل میباشد. پیشنهاد میکنیم برای اطمینان از کیفیت و سطح علمی پروژه ، نمونه رایگان آن را بصورت فایل PDF از لینک زیر دانلود کرده و پس از آشنایی کامل تر اقدام به خرید محصول فرمایید. پیشگفتار توجه به انواع انرژی غیر وارداتی و متفاوت از سوخت فسیلی نکته‌ای است که در بسیاری از کشورهای دنیا مبنای برنامه ریزی‌های بلند مدت قرار گرفته است. از سوی دیگر با افزایش بحران آلاینده‌های ناشی از سوختهای فسیلی ، توجه به فاکتورهای زیست محیطی توسط ارگانها و نهادهای بین المللی و نیز توجه برنامه ریزان به استفاده از انرژی تجدیدپذیر موجب گردیده تا امروزه به این مباحث با جدیت بیشتری پرداخته شود . انرژی زمین گرمایی نیزیکی از منابع انرژیهای تجدیدپذیر میباشد . اصطلاح زمین گرمایی ترجمه واژه Geothermal …

قالب متحرک پاورپوینت «خورشید و زمین»

قالب متحرک پاورپوینت با نام خورشید و زمین که با اجرای فایل پاورپوینت زمین به دور خورشید شروع به حرکت میکند.     …

زمین 10 ص

10 ص زمین مقدمه زمین ، سومین سیاره نزدیک به خورشید و بزرگترین سیاره در میان سیارات درونی است. ساختار درونی زمین مثل سایر سیارات درونی از یک هسته داخلی و یک هسته خارجی به همراه لایه‌های مذاب و نیمه مذاب و سنگی جامد تشکیل یافته است. هسته داخلی فلزی و جامد بوده و توسط هسته خارجی که فلزی و مذاب است، احاطه شده است. زمین شرایط بسیار منحصر بفردی دارد. هیچکدام از سیارات دیگر آب مایع و جو پر اکسیژن نداشته و حیات در آنها وجود ندارد. تکامل تدریجی زمین که 4.5 میلیارد سال طول کشیده است، همچنان بطور طبیعی و نیز بر اثر فعالیتهای انسان ادامه خواهد داشت. همچنین چگالی زمین از تمام سیارات دیگر بیشتر است . …

پاورپوینت تاثیر دی اکسید کربن بر دمای کره زمین

پاورپوینت کامل  تاثیر دی اکسید کربن بر دمای کره زمین …

دانلود پروژه جامع بررسی وضعيت مسكن کشور

              فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:85 فهرست مطالب: مقدمه :طرح مسئله :اهداف پروژه : 1ـ1ـ خصوصيات جمعيت و وضعيت مسكن                      1           خصوصيات جمعيت                                                    1                      وضعيت مسكن                                    2       1ـ2ـ تاريخچه پيدايش مسئله مسكن و روند آن   & …

دانلود تحقيق جغرافيا با موضوع خاك

              فرمت فايل : word(قابل ويرايش) تعداد صفحات:36 فهرست مطالب: عنوان                                                     صفحه زمين     2 صخره ها چگونه از بين رفته يا تجزيه مي شوند؟    3 صخره هاي جديد چگونه شكل گرفته و به وجود مي آيند ؟    4 خاك :    5 خاك چگونه شكل مي گيرد؟    6 انواع مختلف خاك    7 خاكهاي ماسه اي و رس    8 خاك گلدان    9 كرمهاي خاكي    10 غذاهاي گياهي    11 مراقبت از خاك    12 سنگها    13 هوازدگي سنگها    14 خاك    16 انواع خاك :    16 اثرات آبياريهاي نامناسب در خاك    17 تشكيل كويرها& …

خرید و دانلود پایان نامه بررسی عملکرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

بررسی عملکرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه پایان نامه کارشناسی نا پیوسته برق-قدرت دارای فهرست دارای شماره تصاویر 123 صفحه در قالب پی دی اف فصل اول: مقدمه ، کلیات ، اهداف فصل دوم: فیزیک صاعقه و پارامترهای جریان ناشی از آن فصل سوم: هدایت الکتریکی خاک فصل چهارم: طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال فصل پنجم: تخلیه ی جوی الکتریکی بر خطوط انتقال فصل ششم: محاسبات اضافه ولتاژها در خطوط انتقال در اثر اصابت صاعقه فصل هفتم: بررسی حادثه ی خط منتظر قائم – قزوین فصل هشتم: شبیه سازی فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهادات پیوستها مراجع و ماخذ …

مشكلات كشت ذرت در استان خوزستان

کشت ذرت در خوزستان با بیم و نگرانی آغاز شد در حالی کشت ذرت در 107 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی خوزستان با بیم و نگرانی آغاز شد که کشاورزان شهرهای شوش، شوشتر و تعدادی در دزفول هنوز خاطره تحویل بذر نامرغوب و خسارت وارد شدن به محصول خود را فراموش نکرده اند.   تعداد صفحات 4 با فرمت ورد …

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع وتاثیر آن بر حفاظت شبکه

 دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع وتاثیر آن بر حفاظت شبکه با فرمت pdf تعداد صفحات 171   این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهد.حق مالکیت معنوی این اثر     مربوط به نگارنده است وفقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی وبالا بردن سطح علمی شما دراین سایت ارایه گردیده است.              …

پایان نامه عمران: حفاری (تونل سازی)

پایان نامه عمران: حفاری (تونل سازی) تعداد صفحات: 133 فرمت: word و قابل ویرایش فهرست مطالب فصل اول مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی فصل دوم طـراحی چنـدفضـای زیـرزمینی مجـاور هم فصل سوم روش طراحی سازه‌های زیرزمینی فصل چهارم تفاوتها و ویژگیهای تونلهای معدنی و راه فصل پنجم حـفـاری تـونـلهـای مـعـدنـی و راه فصل ششم روشهای نـگهـداری تـونلهای معـدنی و راه نگاهي اجمالي به سير تحول تونل‌سازي اگر حفر قنوات بخشي از عرضه تونلسازي محسوب شود آنگاه قدمت اين فن به 2800 سال قبل از ميلاد بر مي‌گردد. زيرا باستان‌شناسان معتقدند كه حفر قنوات در مصرو ايران از آن زمانها معمول بوده است. تذكر اين نكته در اينجا در خور توجه است كه در سال 1962 طول كل قنوات در ايران را 000/160 كيلومتر تخمين زده‌اند. اگر از اين مورد كه ذكر شد صرفنظر شود اولين تونل زيرآبي در 2170 سال قبل از ميلاد در زمان بابليها در زير رودخانه فرات و بطول يك كيلومتر ساخته شد كه هر چند بصورت حفاري تونل اجرا نشده است ولي همين، كار حداقل تجربه و تبجر معماران آن عصر را نشان مي‌دهد. از اين ن …

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک میزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمین

دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک میزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمین با فرمت pdf تعداد صفحات 112       این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهد.حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است وفقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی وبالا بردن سطح علمی شما دراین سایت ارایه گردیده است.           …

پایان نامه رشته معارف اسلامی آسماني در زمين

دانلود پایان نانمه آماده دانلود پایان نامه رشته معارف اسلامی  آسماني در زمين با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 142 مقدمه   مرحله اول :  هرگز روزي كه قرار شد از يك هنرمند و آثارش براي تهيه پروژه دانشجويي استمداد بطلبم به سراغ دلسوخته اي از  بارگاه مطهر امام رضا (ع) رفتم.  فكر نمي كردم با پيرمردي آشنا شوم كه در اولين برخورد پدرانه اش با آن همه مشغوليات كاري اين باور را در ذهنم بيشتر جاي دهد كه هر كسي را به در اين خانه راه نيست. و ظاهراً امام رضا (ع) ما را هم طلبيد و تلفن هاي اوليه به آستان مقدسه و هماهنگي ها را انجام دادم با ضبط صوتي كوچك به حضورش رفتم آنچنان خاضعانه من را در اتاقش به حضور پذيرفت و به سؤالاتم پاسخ داد كه تا وقتي كارگاه و كارهايش را نشانم نداد و پيشنهاد فيلم برداري را مطرح نكرد باورم نشد كه مردي بزرگ است و دستي چيره دارد بر عالم هنر!  چون من عادت كرده بودم به ژست هاي ادعا مدارانه به ظاهر هنرمندان دور و برم كه حالا مي دانم هيچ در چنته ندارند  مرحله دوم:  از سازمان تبليغات حرم مطهر كتاب راهنماي جامع اماكن متبركه حرم امام رضا (ع …

مقاله جهان

          فرمت فايل : WORD (قابل ويرايش)تعداد صفحات:40 فهرست مطالب: عنوان    صفحه منظومه شمسی    خورشید    عطارد سیاره سوزان     زهره، سیاره ای پوشیده از ابر    زمین    ماه    مریخ پوشیده از گرد و غبار    مشتری    زحل     سیارات بیرونی    سنگهای فضایی    فضای خارجی    ستارگان و سحابیها    کهکشان مارپیچ    کشف فضا    موشک ها    ماهواره ها    مسابقه به سوی ماه         جهان برای کسی که دو هزار سال پیش، از سطح زمین به خورشید، ماه و آنچه که در آسمان وجود دارد. نگریسته، آسمان همانطور به نظر رسیده که امروز هست، اما زمین به همان صورت نمانده است. ناظری که از فضا به زمین نگاه می کرد علایم کمی از حیات را مشاهده می نمود، تنها یک تلسکوپ قوی می توانست شهرها و اماکن مسکونی پراکنده و مت …

برنامه ريزي، كنترل پروژه و موازنه زمان هزينه با روش مسير بحراني (CPM) مطالعه موردي: پيجوئي و اكتشاف كانسار (انگوران)

مقاله با عنوان فوق که در کنفرانس مهندسی معدن ایران ارائه شده است، آماده دانلود مي باشد. محل برگزاري کنفرانس: تهران – دانشگاه تربیت مدرس سال برگزاري کنفرانس: 1383 تعداد صفحات مقاله: 14 محتويات فايل: فايل zip حاوي يک pdf چکيده خلاصه مقاله: در اين مقاله ضمن بررسي ويژگي هاي روش مسير بحراني (CPM) براي پروژه اكتشافي كانسار سرب و روي انگوران و تعيين فعاليتهاي بحراني، اقدام به بررسي منحني هزينه -زمان شده است و مقدار كمينه هزينه (مشتمل بر هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم ) بدست آمده است . نتايج نشان ميدهند، در هر شرايطي نمي توان با افزايش دادن زمان، هزينه را كاهش داد، چرا كه با افزايش زمان، تاثير هزينه هاي غيرمستقيم بيشتر شده و باعث افزايش هزينه كل پروژه مي شود . در اين مطالعه تعداد ٢٩ فعاليت همراه با تقدم و تاخرهاي شبكه اي مورد بررسي قرار گرفت كه در نتيجه تعداد ٢٢ فعاليت بر روي مسير بحراني ظاهر گرديد . با تغيير دادن زمانهاي شناوري و نيز اعمال هزينه هاي ضربتي (طي زمان ضربتي ) تعدادي از فعاليتهاي بحراني مقدار هزينه كمينه برابر با 6030/4 ميليون ريال و در زمان ١٠٢ هفته به دست آمد. &n …

پایان نامه رشته معدن بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی

دانلود پایان نامه رشته معدن بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 170 دانلود پایان نامه آماده مقدمه لندفرمها یا ناهمواریهای زمین عمومی ترین و رایج ترین چهره هایی هستند که افراد دست اندرکار در عملیات زمین شناسی صحرایی با آن مواجه هستند. اگر ناهمواریها خوب و درست تحلیل شوند خواهند توانست تاریخ زمین شناسی ساختمان ولیتولوژی یک ناحیه را روشن سازند.دانشمندان علوم زمین هر یک برداشتی متفاوت اما نزدیک بهم در مورد تعریف و محتوای علمی ژئومورفولوژی دارند. لئوپولد (Leopold) ولمن (Wolman) و میلر (Miller) معتقدند که قسمت اعظم ژئومورفولوژی همان زمین شناسی چینه شناسی است، زیرا که در طی یک دوره زمانی طولانی در نتیجه عمل تدریجی فرآیند های مورفولوژیک جلوه ژئومورفورلوژیک برخی لندفرمها از بین می رود لیکن آثار فرسایش و خواص رسوبگذاری که در ارتباط با خواص فیزیکی و شیمیایی محیط رسوبگذاری کنترل می شود، در روی رسوبات آن دوره محفوظ می ماند و جلوه خاصی به لندفرمها می بخشد. بدین ترتیب تفسیر مورفولوژی لندفرمها و نیز ویژگی های رسوباتی را که خطوط اصلی شکل لندفرمها …

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی کاربری زمین و اصلاح معابر جهت ایمن سازی در برابر زلزله

تعداد صفحات پایان نامه: ۲۴۸ صفحه با تخفیف ویژه این محصول شامل پایان نامه برنامه ریزی کاربری زمین و اصلاح معابر جهت ایمن سازی در برابر زلزله می باشد که قابل استفاده دانشجویان محترم رشته جغرافیا و شهرسازی و برنامه ریزی شهری و … می باشد. فاکتور زلزله یکی از عواملی است که در برنامه‌ریزی شهری ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است ، البته با توجه به شرایط بحرانی کشورمان و آسیب پذیری بالقوه ایران در برابر زلزله، یکی از اساسی‌ترین عوامل تخریبی طبیعی باید به حساب آید. در این تحقیق به دنبال ارائه روشی برای مواجهه و آماده‌سازی شهرها در برابر عامل زلزله، قبل از وقوع آن هستیم. برای این منظور یک منطقه دارای خطر آسیب پذیری بالا در مناطق شمال تهران تحت عنوان محله باغ فردوس بصورت نمونه انتخاب گردید. روشی که برای ارائه طرح پیشنهادی مقاوم‌سازی استفاده نموده‌ایم قبلا” توسط سازمان مقابله با بلایای طبیعی ایران(دکتر بحرینی و همکاران) برای مناطق زلزله زده شمال کشور به موقع اجرا گذاشته شده است . اما در این پایان‌نامه از روش فوق با اندکی اصلاحات برای اراده ط …

پروژه رشته زمین شناسی ارزيابي رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمايش خود كنترل

دانلود پروژه رشته زمین شناسی ارزيابي رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمايش خود كنترل با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 33 دانلود پروژه آماده   چكيده مطالعه رفتار سنگ ها بر خلاف بعضي از مصالح مهندسي در محدوده الاستيك خلاصه نمي شود. جهت تعيين رفتار واقعي توده هاي سنگي، مطالعه رفتار سنگ ها در تمام مراحل بارگذاري حتي پس از نقطه مقاومت نهايي، شكست و خرابي كامل سنگ نيز امري ضروري است. به همين دليل ارزيابي رفتار و مطالعه جامع سنگ ها در آزمايشگاه توسط دستگاههاي عادي آزمايش ( كه صرفاً قادر به بارگذاري سنگ تا مقاومت نهايي سنگ هستند) را نمي توان به طور كامل انجام داد و نياز به دستگاه هاي پيچيده و پيشرفته و مجهز به امكانات الكترونيكي است. اين نوع دستگاه ها در مكانيك سنگ تحت عنوان خود كنترل ( servo- control) مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين مقاله سعي شده است تا حدودي مكانيزم رفتاري سنگ ها در بارگذاري، كاربرد منحني هاي كامل تنش- كرنش سنگ ها، انواع آزمايش هايي كه توسط اين نوع دستگاه ها در دنيا انجام شده است و در پايان اندركنش ماشين- نمونه، تاثير سختي ماشين و نمونه در ب …

پایان نامه رشته زمین شناسی معدن سنگ آهن داوران

دانلود پایان نامه رشته زمین شناسی معدن سنگ آهن داوران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 110 دانلود پایان نامه آماده   چکيده در معدن سنگ آهن داوران آثاري از رگه هاي آهن در جهت شمال به جنوب مشاهده شده، كه لزوم انجام مطالعات اكتشافي در اين منطقه را نشان مي دهد. در راستاي اکتشاف مقدماتي در اين منطقه اقدام به برداشتهاي ژئوفيزيکي شده است، که اين برداشت طي 11 پروفيل شمالي-جنوبي و يک پروفيل عرضي انجام گرفته و تعداد نقاط برداشت شده 320 نقطه مي باشد. در اين گزارش سعي شده با استفاده از اين داده ها، حدود گسترش رگه هاي آهن مشخص و راه براي مراحل بعدي اكتشاف و استخراج هموارتر گردد. لازم به ذكراست در حال حاضر  عمليات استخراج روي رخنمون آهن در حال انجام است. نرم افزارهاي مورد استفاده  براي انجام تفسيرهاي ژئوفيزيكي عبارتند از : نرم افزار Excel براي وارد كردن داده ها. نرم افزار Surfer براي رسم نقشه هاي هم مقدار شدت ميدان مغناطيسي. نرم افزار Mag Pick براي رسم نقشه هاي ادامه فراسو، نقشه تبديل به قطب و نقشه شبه گراني. نرم افزار Sign Proc براي ترسيم پروفيل هاي مشتق دوم، پروفيل تبديل ب …