بایگانی برچسب: تز

رساله دکترای ریاضی با عنوان گروه های تبدیلات لی و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مستخرج از مکانیک سیالات

توضیحات: پایان نامه جهت اخذ درجه دکترا در رشته ریاضی گرایش هندسه و توپولوژی با عنوان گروه های تبدیلات لی و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مستخرج از مکانیک سیالات آماده دریافت می باشد. تعداد صفحه: 133 دانشگاه: آزاد اسلامی واحد کرج نوع فایل: فایل زیپ حاوی یک فایل pdf.   چکیده در این رساله، روش تقارن لی را برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی به منظور یافتن انواع گروههای تقارنی، جوابهای ناوردا، جوابهای دقیق و جوابهای عمومی مورد مطالعه قرار می دهیم. با یافتن نمایشی الحاقی از گروه تقارنهای بدست آمده روی جبرهای لی متناظر آنها، طبقه بندی از جوابهای ناوردا را خواهیم یافت، به این منظور که بقیه چنین جوابهایی را می توان از آن بدست آورد. روشهای مختلف یافتن قوانین بقا معادلات دیفرانسیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در نهایت روشی بهینه برای محاسبه قوانین بقا ارائه می گردد. در پایان ارتباط بین تقارنها و قوانین بقا را برای یافتن قوانین بقا جدید مطالعه خواهیم کرد.   فهرست مطالب چکیده مقدمه 1 یادآوری 1-1 گروههای لی و تبدیلات 1-1-1 ناوردایی بینهایت کو …

رساله دکتری ریاضی با عنوان نظریه هم ارزی کارتان ، تقارن و دستگاه دیفرانسیل خارجی

رساله جهت کسب درجه دکتری رشته ریاضی محض گرايش هندسه دیفرانسیل با عنوان نظریه هم ارزی کارتان ، تقارن و دستگاه دیفرانسیل خارجی آماده دانلود مي باشد. محتويات فايل: فایل زیپ حاوی یک فایل pdf. تعداد صفحه: 165 دانشگاه علم و صنعت ایران چکیده این رساله تلاشی در جهت معرفی و بیان آخرین نتایج و مطالب اصولی بدست آمده از مساله هم ارزی است که به شکل طبیعی به پنج فصل مرتبط با هم تقسیم شده است. مساله هم ارزی با یافتن ناورداهای دیفرانسیلی و منیفلدهای دسته بندی به دسته بندی اشیای هندسی تحت عمل گروهی خاص می پردازد. به عنوان حالت های خاصی از آن، مطالب مهم و اساسی دستگاه دیفرانسیل خارجی و تقارن بیان می گردد که کاربرد فراوانی در ریاضیات، به طور خاصی در هندسه و همچنین در علوم دیگر نظیر فیزیک، مکانیک، نظریه کنترل، تجسم کامپیوتری و غیره دارد. فصل نخست اهتمامی در بیان مطالب مقدماتی مورد نیاز در فصلهای بعدی است و شامل بخشی مبتنی بر شبه گروههای لی می باشد. بحث مسأله هم ارزی را با معرفی گروههای تقارنی اشیای هندسی و نتایج مهمی که در موارد معادلات دیفرانسیلی در سالهای اخیر حاصل شده است، آغاز می نماییم. ا …

رساله دکتری مهندسی برق با عنوان شناسایی چهره از طریق یادگیری پایه های محلی بهینه

رساله جهت اخذ درجه دکتری رشته مهندسی برق گرایش مخابرات با عنوان شناسایی چهره از طریق یادگیری پایه های محلی بهینه ( Face Recognition through Optimal Local basis Learning ) آماده دانلود می باشد. محتويات فايل: یک فایل زیپ حاوی یک فایل pdf. تعداد صفحه: 259 دانشگاه: تهران چکیده در اين رساله با نگاه موشكافانه به نقصانهاي روشهاي خودكار شناسايي چهره و الهام از رفتار فرصت طلبانه سيستم شناسايي انسان، يك راهكار جديد براي مدلسازي محلي منيفولد چهره با نام پايه هاي محلي بهينه ارائه خواهد شد. امروزه روشهاي يادگيري آماري متداول ترين راهكارهاي شناسايي چهره به شمار مي آيند. در يك نگاه كلان اين روشها از يك نقصان بزرگ رنج می برند. ثابت شده است كه با انتخاب هوشمندانه زيرمجموعه اي از فضاي چهره توليد شده توسط الگوريتمهاي يادگيري آماري ، مي توان به توصيف هاي مناسبتري براي منيفولد چهره رسيد. اما نقصان بزرگ آن است كه در تمامي روشهاي ارائه شده تنها يك زيرفضاي ثابت (مجموعه ويژگي) براي توصيف تمام منيفولد چهره معرفي ميشد و راهكاري پيشنهاد نشده است تا بتوان تعدادي زيرفضاي م …

رساله دکتری مهندسی برق گرایش الکترونیک با عنوان بهینه سازی عملکرد کیوبیت های ابررسانا

رساله دکتری رشته مهندسی برق گرايش الکترونیک – ادوات با عنوان بهینه سازی عملکرد کیوبیت های ابررسانا آماده دانلود مي باشد. محتويات فايل: یک فایل زیپ حاوی یک pdf. تعداد صفحه: 151 دانشگاه: صنعتی شریف چکیده يكي از مهمترين و پيشرفته ترين ابزارهاي مورد نياز بشر، وسايل محاسباتي همچون رايانه ها ميباشند كه در چند سال اخير با توجه به رشد و پيشرفت سريع تكنولوژي نيمه هادي سريعترين آنها ساخته شدهاند. اما رايانه هاي امروزي پاسخگوي همه اين نيازها نيستند. دو مسئله بسيار مهم كه در آنها ضعف محسوب ميشود؛ يكي سرعت انجام محاسبات است كه با توجه به حد نهائي تكنولوژي ساخت ادوات نيمه هادي و رسيدن به ابعاد نزديك اتم، ديگر نميتوان به سرعتهاي بسيار بالاتر اميدوار بود ، و دوم حل برخي مسايل بسيار پيچيده كه با اينگونه رايانه ها سالها و بلكه قرنها طول خواهد كشيد. درحاليكه با توجه به اصول علم كوانتوم و برخي الگوريتمهاي معرفي شده ، اين مسايل توسط يك رايانه كوانتومي در مدت زمان بسيار بسيار كمتر به نتيجه خواهدرسيد. در رايانه هاي كوانتومي به منظور بهره گيري از اصول كوانتوم به بيت كوانتومي نياز است ك …

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک با عنوان طراحی و پیاده سازی الگوریتم استخراج اطلاعات

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرايش الکترونیک با عنوان طراحی و پیاده سازی الگوریتم استخراج اطلاعات از سیگنال های آزمون غیر مخرب آماده دانلود مي باشد. محتويات فايل: فایل زیپ حاوی یک فایل pdf. تعداد صفحه:112 دانشگاه: علم و صنعت ایران چکیده در این پایان نامه روشی جدید برای طراحی موجک بهینه با معیار «بهترین تقریب غیر خطی سیگنال » ارائه شده است. عملکرد این روش بر روی سیگنال های استاندارد بررسی شده و سپس به عنوان یک نمونه کاربرد عملی، از این روش برای نویززدایی از سیگنال اکوی فراصوت که کاربرد وسیعی در آزمون غیر مخرب دارد استفاده می گردد. بهبود عملکرد موجک طراحی شده نسبت به موجک استاندارد از سه جهت مورد بررسی قرار گرفته است. موجک طراحی شده قابلیت بهبود کیفیت ( نسبت سیگنال به نویز SNR ) بیشتری نسبت به موجک های استاندارد دارد که این قابلیت از اهمیت زیادی در بهبود کیفیت سیگنالهای بدست آمده در آزمونهای فراصوت برخوردار است، چرا که بهبود سیگنال منجر به دقت بیشتر در تشخیص نقص خواهد شد. ضمناً این قابلیت باعث میشود که بتوان از آن به عنوان پیش پردازشگر تخمین تأ …

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک با عنوان طراحی سیستم دریافت و پردازش تصویر برای پروتز بینایی

پايان نامه جهت کسب درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرايش الکترونیک با عنوان طراحی سیستم دریافت و پردازش تصویر برای پروتز بینایی آماده دانلود مي باشد. محتويات فايل: فایل زیپ حاوی یک فایل pdf تعداد صفحه:141 دانشگاه: تربیت دبیر شهید رجائی چکیده تلاش ها براي تحقق پروتزهاي بينايي از دهه گذشته آغاز شده است. پروتزهاي بينايي جانشيني براي سيستم بينايي معيوب هستند تا بتوانند بينايي را به افراد نابينا بازگردانند. باوجود اين تلاش ها، دانشمندان موفق به ساخت پروتز بينايي كه بتواند جانشين مناسبي برايسيستم بينايي شود، نشده اند. پردازش تصوير در پروتزهاي بينايي؛ براي افزايش درك تصويرِ فرد نابينا از محيط اطراف  هنگام استفاده از پروتزبينايي كاربرد دارد. در اين رساله يك روش جديد بر مبناي فيلتر گابور  و تبديل كسينوسي گسسته براي استفاده در يك سيستم پروتز بينايي معرفي شده است. در ادامه الگوريتم هاي جديد و پردازش تصوير پيشنهاد شده در اين رساله ارزيابي و مقايسه شده اند و الگوريتم پيشنهاد شده با 78% نرخ بازشناسي، كارايي بهتري نسبت به ديگر روش ها داشته است. به منظور ا …

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با عنوان پیش بینی عمر خزشی پره توربین گازی

پايان نامه جهت کسب درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرايش طراحی کاربردی با عنوان پیش بینی عمر خزشی پره توربین گازی آماده دانلود مي باشد. محتويات فايل: یک فایل زیپ حاوی دو فایل pdf: 1- مقدمه 2- متن پایان نامه تعداد صفحه:120 دانشگاه:تربیت مدرس   چکیده با توجه به لزوم پیش بینی عمر قطعات داغ توربینهای گازی مخصوصاً پره های ردیف اول توربین که در معرض دماها و تنشهای بالا قرار دارند و اهمیت به سزایی که پدیده خزش در این بین دارد، این پایان نامه به بررسی رفتار خزشی یک پره نمونه از جنس سوپرآلیاژ IN738LC پرداخته است. بدین منظور ابتدا فرآیند خزش و تأثیر دما و تنش بر خزش و مکانیزمهای خزشی تشریح شده اند. در مرحله بعد، روشهای تخمین عمر مورد مطالعه قرار گرفته و از بین روشهای موجود، روشهای محاسباتی به دلیل هزینه کمتر و پاسخ سریعتر برای پیش بینی عمر و تعیین فواصل بازرسی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با استفاده از داده های موجود و ورودیهای مسئله یعنی دما، تنش و خواص مواد، عمر پره توربین از طریق چندین روش محاسباتی محاسبه گردیده است و در مواردی که  خواص مواد موجود م …

پایان نامه دکتری مهندسی شیمی با عنوان ساخت و بررسی کاتالیست تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز

رساله جهت کسب درجه دکتری رشته مهندسی شیمی گرايش با عنوان آماده دانلود مي باشد. محتويات فايل: فایل زیپ حاوی یک فایل pdf تعداد صفحه:180 دانشگاه: علم و صنعت ایران   چکیده در پایان نامه حاضر، پرووسکایت نیکل – لانتانیوم – آلومینیوم برای تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز در واکنشهای ریفورمینگ خشک و ریفورمینگ بخار با نسبتهای بخار آب به متان یک و سه مورد استفاده قرار گرفته است. به این منظور برای رسیدن به روش ساخت این کاتالیست عوامل موثر بر ساختار بلوری آن شامل نوع مواد اولیه، نسبت عناصر و شرایط کلسیناسیون بررسی شد و اثر هریک تعیین گردید. سپس برای بررسی عملکرد آن، یک سیستم ارزیابی کاتالیست با میکرو راکتور بکار گرفته شد و اثر پارامتر های عملیاتی مانند درجه حرارت و نسبت خوراک روی راندمان واکنش بررسی شد. با توجه به نتایج بدست آمده پس از تعیین شدن شرایط بهینه ساخت بلورهای پرووسکایت، مشخص گردید که بلورهای بدست آمده فعالیت بالائی در تبدیل متان به گاز سنتز دارند به نحوی که با تغییر شرایط خوراک می توان به نسبتهای مختلفی از هیدروژن به منواکسید کربن گاز سنتز دست یافت.   فهرست مطالب فصل اول: کل …

پایان نامه ارشد مهندسی عمران با عنوان مقاوم سازی سازه های بتن آرمه غیر شکل پذیر به وسیله ی میراگرها

پايان نامه جهت کسب درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرايش سازه با عنوان عنوان مقاوم سازی سازه های بتن آرمه غیر شکل پذیر به وسیله ی میراگرها آماده دانلود مي باشد. محتويات فايل: فایل زیپ حاوی یک فایل pdf تعداد صفحه: 279 دانشگاه: تبریز   مقدمه نیاز روز افزون انسان برای بهبود شرایط محیط زیست وگسترش فعالیت ها، وی را به ساخت و ایجاد بناهائی وا می دارد که پاسخگوی این احتیاجات باشد. در این بناها علاوه بر رفع نیازهای فیزیکی باید آسایش روانی و هماهنگی با محیط زیست نیز مورد توجه قرار گیرد، به هر حال مصالح برای ایجاد ساختمانها یکی از عمده ترین مسائلیست که فکر و ذهن طراحان را به خود معطوف می سازد. بتن یکی از مصالح ساختمانیست که با توجه به قابلیت های فراوان خود امروزه در فن ساختمان جایگاه ویژهای دارد. وسعت این جایگاه موجب شده است که مسائل مربوط به ساختمانهای بتنی در سراسر جهان مورد تحقیق و بررسی مستمر قرار داشته باشد و هر روز مطلب جدیدی پیرامون آن مطرح گردد. مرمت ومقاوم سازی ساختمانهای بتنی نیز می تواند یکی از این مباحث باشد که در کشور ما نیاز به تحقیق و تفحص بیشتری از سوی متخص …

پایان نامه ارشد مهندسی عمران با عنوان بررسی روش های مقاوم سازی ساختمان های بتنی متعارف و ارائه شیوه ی تقویت برای آنها

پايان نامه جهت کسب درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرايش سازه با عنوان بررسی روش های مقاوم سازی ساختمان های بتنی متعارف و ارائه شیوه ی تقویت برای آنها آماده دانلود مي باشد. محتويات فايل: فایل زیپ حاوی یک فایل pdf تعداد صفحه: 282 دانشگاه: علوم و فنون مازندران   چکیده هدف این پایان نامه بررسی روشهای موجود جهت مقاوم سازی و تقویت ساختمانهای بتنی اجرا شده در برابر زلزله می باشد. با توجه به قرار داشتن ایران روی کمربند زلزله و آسیب پذیر بودن اغلب ساختمانهای مسکونی موجود در برابر زلزله به دلیل قدمت ساخت آنها و نیز عدم رعایت کامل نکات فنی آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله (آئین نامه ۲۸۰۰ ایران) لازم است بر اساس روشهای مناسب و اصولی سعی در ایمن سازی و مقاومسازی سازه های موجود در برابر زلزله نمود.آسیب پذیر بودن اغلب سازه ها در ایران از آنجا ناشی می شود که اصولاً علم مهندسی زلزله دارای سابقه چندانی در دنیا و به خصوص در ایران نیست و با توجه به سابقهٔ طولانی سکونت در شهرهای مختلف ایران می توان نتیجه گرفت که بافت ساختمانها به خصوص در شهرهای متوسط و کوچک و همچنین در روستاها …

پایان نامه ارشد عمران با عنوان ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوار های برشی بتنی تقویت شده با صفحات فولادی ( دیوار برشی مرکب )

پايان نامه جهت کسب درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرايش سازه با عنوان ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوار های برشی بتنی تقویت شده با صفحات فولادی ( دیوار برشی مرکب ) آماده دانلود مي باشد. محتويات فايل: فایل زیپ حاوی یک فایل pdf تعداد صفحه:306 دانشگاه:علم و صنعت ایران   چکیده شکل پذیری سازه های بتن آرمه از مهمترین ملاحظاتی است که باید در طراحی این سازه ها مد نظر طراحان باشد. در این رابطه آئین نامه های طراحی سازه های بتن آرمه ضوابط خاصی را برای طراحی این سازه ها در مناطق زلزله خیز، به منظور اطمینان از حصول شکل پذیری کافی در نظر میگیرند. در بین اجزاء سازه ای، اتصالات به دلایل گوناگون مهمترین رکن سازه های بتن آرمه محسوب می شوند. از طرفی در اجرای سازه های بتن آرمه معمولاً اتصالات چندان مورد توجه واقع نمی شوند؛ به گونه ای که ضوابط خاص آئین نامه ها در مورد اتصالات از قبیل آرماتورگذاری عرضی اتصال معمولاً رعایت نمی شود. از این رو تقویت اتصالات و افزایش شکل پذیری آنها از موارد بسیار مهم و مورد توجه محققین مختلف بوده است. در این پایان نامه، هدف اصلی بررسی امکان افزایش ش …

پایان نامه ارشد مهندسی عمران با عنوان بررسی رفتار سازه های لوله ای مهاربندی شده در ساختمانهای بلند تحت اثر نیروی زلزله

پايان نامه جهت کسب درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرايش سازه با عنوان بررسی رفتار سازه های لوله ای مهاربندی شده در ساختمانهای بلند تحت اثر نیروی زلزله آماده دانلود مي باشد. محتويات فايل: فایل زیپ حاوی یک فایل pdf تعداد صفحه: 153 دانشگاه: تربیت مدرس   چکیده در صورتیکه ارتفاع ساختمان از یک حد معینی بیشستر شود و جزو ساختمانهای بلند قرار گیرد، سیستمهای سازه ای متداول جوابگوی نیازهای ما نخواهند بود زیرا در ساختمانهای بلند، صلبیات و پایداری ضوابط مهمتری را نسبت به مقاومت (مشخصهٔ اصلی سازه های کوتاه) بیان می کنند. جهت پاسخگویی به نیازهای فوق ، سیستم جدیدی تحت عنوان سیستم لوله ای ابداع شده است این سیستم دارای چنان قابلیتی است که در بیشتر حالات مقدار مصالح سازه ای مورد استفاده در این سیستم به نسبت ساختمانی که در آن از سیستمهای قابی متداول استفاده شده باشد به نصف تقلیل پیدا می کند. از جمله مزایای دیگر این سیستم ، انعطاف پذیری زیاد آنها در تقسیم بندی فضاهای داخلی و کاهش تغییر مکان جانبی سازه میباشد در این سیستمها به علت انعطاف پذیری تیرهای پیرامونی در قاب ، تغییر شکلها …

پایان نامه ارشد مهندسی عمران با عنوان مطالعه آزمايشگاهي اثرات ميراكننده هاي تيغه اي در كاهش ارتفاع موج سيال در مخازن فولادي نفتي بر روي ميز لرزان

پايان نامه جهت کسب درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرايش زلزله با عنوان مطالعه آزمايشگاهي اثرات ميراكننده هاي تيغه اي در كاهش ارتفاع موج سيال در مخازن فولادي نفتي بر روي ميز لرزان آماده دانلود مي باشد. محتويات فايل:فایل زیپ حائی فایل pdf تعداد صفحه: 133 دانشگاه: پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله   چکیده رفتار لرزه ای مخازن ذخيره مايعات در هنگام وقوع زلزله، با توجه به حياتي يا خطرزا بودن محتويات آنها، از اهميت ويژهاي  برخوردار ميباشد و تجربيات زلزله های گذشته نشان از آسيب هاي وارد بر مخازن دارند. يكي از دلايل شايع خرابي در مخازن ذخيره نفت، تلاطم سيال است كه باعث بوجود آمدن نيروهاي اضافي در سقف و  ديواره ميباشد. تيغه هاي ميراگر به عنوان ابزاری شناخته شده براي تامين ميرايی در مخازن متحرك ميباشند اما در مورد  امكان استفاده از آنها در مخازن ذخيره نفت كه تحت تحريك زلزله داراي ماهيت حركتي ميباشند جاي سوال است. تيغه هاي  فوق همواره با اشكال گوناگون در مخازن متحرك از جمله مخازن حمل مايعات، مخازن سوخت اتومبيلها، هواپيماها و پرتابه …

پایان نامه دوره کارشناسی مدیریت صنعتی با عنوان مدیریت پروژه ارزش کسب شده EVPM

پايان نامه جهت کسب درجه کارشناسی رشته مدیریت صنعتی با عنوان مدیریت پروژه ارزش کسب شده EVPM آماده دانلود مي باشد. محتويات فايل: فایل زیپ حاوی یک فایل pdf تعداد صفحه:47 دانشگاه: پیام نور تهران مرکز چکیده در اين پروژه يکي از روش هاي ارزيابي عملکرد و پيشرفت پروژه « روش ارزش کسب شده » را مورد بررسي قرار می دهيم که از سريعترين روش هاي ارزيابي به حساب مي آيد. از فاکتورهاي تعيين کننده در اين روش، شخص مدير پروژه مي باشد. از آنجا که مدیر پروژه احاطه کامل بر روي پروژه را دارد، بنابراین تأييد کننده تغيير در محدوده پروژه و انجام اقدام اصلاحي لازم مي باشد . مديريت ارزش حاصله پروژه (evm) ابزاري است كه قادر خواهد بود در صورت فراهم آوردن بستر مناسب اطلاعاتي و فرآيندي، به عنوان موتور پردازشگر داده هاي پروژه اي در در قلب ppm ارزش افزوده اطلاعاتي متناسب با انتظارات سازمان را فراهم آورد. در اين مطالعه سعي مي شود تا به بررسي نحوه ارتباط اين دو رويكرد در سازمان پرداخته شود و مختصري نيز در خصوص دستاوردهاي مورد انتظار حاصل از كاربرد تلفيقي اين دو متد در فعاليت هاي اجرايي پروژه و به صورت …

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری با عنوان طراحی محله پایدار ارومیه

پايان نامه جهت اخذ درجه دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری با عنوان طراحی محله پایدار ارومیه آماده دانلود مي باشد. محتويات فايل:فایل زیپ حاوی فایل pdf تعداد صفحه:155 دانشگاه:علم و صنعت ایران مقدمه در کتاب اول که شناخت ناميده ميشود به بررسي کلي مسائل مرتبط با موضوع پرداخته م ي شود. در اين کتاب مسائلي مورد بررسي ميگردد که در مفاهيم پايه است و لغات کليدي موضوع را دربرميگيرد. فصولي که در اين کتاب بررسي ميگردد عبارت است از : – فصل اول : شرح جزييات – فصل دوم : مفاهيم محله – فصل سوم : مفاهيم مسکن و سکونت – فصل چهارم : مفهوم پايداري و محله پايدار – فصل پنجم : بررسي مصاديق …

عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی

پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان گروه مدیریت صنعتی دانشگاه قم می باشد. بدین منظور پرسشنام ای ده آیتمی بر اساس نتایح یک تحقیق مقدماتی با سوالات باز برای بررسی عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی تهیه شده است که پس از بررسی روایی پرسشنامه ،پایایی آن با اجرا بر روی صد نفر از دانشجویان…. …

برنامه ریزی های استراتژیک داخلی وخارجی بر جو سازمانی در یک محیط پویا

در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی،هر سازمانی با هر اندازه ای ، با تغییرات و تحولات سریعی روبروست و باید فعالیتهای خود را طوری برنامه ریزی و مدیریت کند که در محیط متلاطم و بازار به شدت رقابتی موفقیت کسب کرده و تداوم حیات داشته باشد. با توجه به مقهوم برنامه ریزی استراتژیک،این امر مستلزم به گیری از این نوع برنامه ریزی است.چرا که از یک طرف اینده نگر بوده و از طریق پیش بینی تحولات آتی… …

بررسی مواد سرامیکی از دیدگاه مهندسی شیمی

ما به تعریف مواد سرامیکی و علم سرامیک میپردازیم بعد به طرز ساخت مواد سرامیکی میپردازیم برای ساخت  هر ماده سرامیکی یک  سری عملیات واحد هایی مثل خرد کردن وآسیاب کردن ، اختلاط جامدات و…    وجود دارد که ما میتوانیم موازنه انرژی و جرم حول این عملیات واحد ها  ببندیم برای همین ما یک ماده سرامیکی مثل سیمان را به عنوان مثال برای تمام مواد سرامیکی  مورد بررسی قرار میدهیم  به معرفی مختصری از عملیات واحد ها مربوط به ساخت کلینکر سیمان   و بررسی آن ها از نظر مهندسی شیمی میپردازیم و بعد  به   مبحث کوره  و بررسی آن از نظر مهندس شیمی میپردازیم و چون عملیات های ما مربوط به جامدات است به طور مختصری به مباحثی درباره  جامدات  نیز میپردازیم  … …

نقش بازاریابی اجتماعی

بررسی کارت های هوشمند

از حدود چهاردهه قبل، اولین کارت های هوشمند به بازار عرضه شدند و به دلیل کاربردهای گسترده آنها با سرعت فزاینده ای در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. یک کارت هوشمند عبارت است از جسم فیزیکی کارت که یک تراشه رایانه ای برروی آن نصب شده باشد. ظرفیت حافظه این کارت ها بین 1 الی 64 کیلو بایت قابل تغییر است. از طرفی، قابلیت ذخیره سازی و پردازش اطلاعات و نیز، قابلیت بالای مراقبت از اطلاعات ذخیره شده، کاربرد این کارت ها را به کلیه عرصه های زندگی انسان گسترش داده است. در این پروژه ضمن معرفی کارت-های هوشمند و اشاره ای به تاریخچه ظهور و رشد آنها، به فناوری انواع کارت های هوشمند پرداخته شده و پس از برشمردن مزایای استفاده از این کارت ها، به کاربردهای کارت در پنج حوزه مختلف، از جمله …

ماشینهای CNC

امروزه قطعات صنعتي داراي پيچيدگي هاي هندسي متفاوتي مي باشند كه فقط با استفاده از ماشين ابزارهايي با دقت بالا قابل توليد اند. با پيشرفت چشمگيري كه در صنعت الكترونيك در دهه هفتاد ميلادي به وجود آمد بكارگيري ميني كامپيوتر ها در صنعت ماشينكاري مرسوم گرديد. ماشين ابزارهايي كه به كمك كامپيوتر هدايت مي شدند CNC نام گرفتند. به كمك CNC به تدريج دقت مورد نياز براي توليد قطعات پيچيده در صنايع مختلف مانند هوافضا و قالب سازي حاصل شد. با دست يابي به تلرانسهاي بسيار دقيق براي توليد يك قطعه تدريجا انديشه بالاتر بردن سرعت توليد نيز قوت يافت. با ساخت ابزارهايي با سختي زياد، شرايط براي بالا بردن نرخ توليد نيز بهبود يافت «2». تا اينكه امروزه با بكارگيري تكنيكهاي ماشينكاري با سرعتهاي بالا قطعاتي با …

بمب الکترومغناطیسی

طبقه بندی کننده گروهی الهام گرفته از یادگیری عاطفی مغز

در این مقاله ما یک معماری الهام گرفته از پردازش عاطفی مغر برای کاربردهای طبقه بندی شده را نشان می دهیم.این معماری از انواع طبقه بندی کننده گروهی موسوم به “طبقه بندی کننده گروهی الهام گرفته از یادگیری عاطفی مغر ELiECنامده می شود. در این پروژه ما یک طبقه بندی کننده مشابه با وزن kرا به عنوان…. …

فواصل فازی در شبکه توزیع برق

شبكه هاي توزيع در اكثر كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم با استفاده از هادي هاي لخت اجرا مي شوند. اين در حالي است كه مصرف كنندگان انرژي الكتريكي در كشورهاي پيشرفته بويژه در طي چند دهه اخير شاهد روند رو به رشد استفاده از انواع خطوط هوائي عايق شده در شبكه هاي توزيع هوايي مي باشند. رايج ترين انواع خطوط هوايي عايق شده در شبكه هاي توزيع هوايي عبارتند از : 1-هادي روكش دار Covered Conductor ( CC ) 2-هادي با روكش ضخيم Covered Conductor Thick ( CCT ) …

گاز استیشن شبیه ساز

گره های هندسی

در فصل پيش همراه با آشنايی نقوش هندسی شبکه های ترسيم و شيوه های گسترش نقوش را آموختيد. در اين فصل روش های ترسيم نقوش هندسی پيچيده تر را در زمينه های متناسب با آن ها می آموزيد. به اين دسته از نقوش گره گفته می شود. ابتدا به تعريف گره، عناوين و اصطلاحات مربوط به آن می پردازيم، زيرا دانستن آن قبل از رسم انواع گره می تواند در شناخت کلی و نتيجه مطلوب تر بسيار مفيد باشد. ١ گره: عبارتست از ترکيبی يکپارچه از نقش های هندسی متنوعی که در يک چارچوب مشخص به طور هماهنگ و ( مکمل قرار گرفته اند. …

دیسک های سخت(هارد دیسک)

تقریباً هر کامپیوتر رومیزی و سرورهایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند دارای یک یا چند درایو دیسک سخت می باشد. هر Main Fram و **** کامپیوتر معمولاً به صدها درایو سخت متصل است. شما حتی می توانید دریابید که ابزار VCR و دوربین های ضبط فیلم هم به جای فیلم از درایو دیسک سخت استفاده می کنند. میلیاردها دیسک سخت یک کار را خیلی خوب انجام می دهند. آن ها تغییرات اطلاعات دیجیتال را در یک شکل نسبتاً دائمی ذخیره می کنند. دیسک های سخت به کامپیوتر این امکان را می دهد که اطلاعات را هنگامی که برق قطع می شود، ذخیره کند. …

هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی

تعاریف زیادی برای هوش تجاری وجود دارد، اما به طور کلی هوش تجاری به عنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی مطرح شده است که این معماری بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به مدیران جهت اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن کمک می کند. هوش تجاری یک چارچوب کاری شامل فرایندها، ابزار و فناوری های مختلف است که برای تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش مورد نیاز هستند، که با استفاده از همین دانش مدیران قادر به تصمیم گیری بهتر می شوند و در نتیجه عملکرد سازمان خود را بهبود می بخشند. با پياده سازي راهکارهاي هوش تجاري فاصله موجود بين مديران مياني و مديران ارشد از ديدگاه ارتباط اطلاعاتي از ميان خواهد رفت و… …

پروتکل های ایمن

در این مقاله به بررسی پروتکل های ایمن در لایه انتقال و کاربردی از مدل TCP/ip می پردازیم. سعی شده است مطالب کامل ،ساده و قابل فهم باشد.بدیهی است که توضیح کلیه پروتکل های مربوط مبحث را بسیار طولانی نموره لذا به توضیح پروتکل های پرکاربرد می پردازیم.در ابتدا توضیح مختصری در رابطه با لایه های مذکور می دهیم . سپس… …

اینترنت موبایل

اهمیت تکنولوژي سرویس هاي مبتنی بر استفاده می شوند.در این راستا، IP شبکه هاي سلولی به عنوان متد جدید دسترسی به اینترنت و شبک ههاي مبتنی بر GPRS تلاش هاي زیادي جهت بهینه سازي شبک ههاي سلولی براي ارائه سرویس هاي دیتا صورت گرفته است،که ماحصل آن تلاش هاست. می باشد، در واقع مکمل سیستم ” General Packet Radio Service ” که کوتاه شده عبارت GPRS بوده که می تواند سروی سهاي متنوع تر و با نرخ بیت بالاتري ارائه نماید.امروزه همزمانی رشد سریع شبکه GSM موبایل سلولی و افزایش تعداد کاربران اینترنت، شرایط را جهت ترکیب هر دو تکنولوژي فراهم آورده است. ماحصل این ترکیب، سرویس هاي داده در بستر شبکه ب یسیم سلولی است. سرویس هاي داده در شبکه سلولی موجود …