بایگانی برچسب: انحرافات اجتماعی

تحقیق در مورد انحرافات اجتماعي

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )   تعداد صفحه46   بخشی از فهرست مطالب فصل اول : مديريت نشاط انگيز                           فصل دوم : بهره وري كيفيت ، خلاقيت                      جدول 2-1- مفهوم بهره وري                            19   جدول 2-2- مشخصات كيفيت از ديدگاه عرضه كننده و دريافت كننده آن    39   جدول 2-4- ويژگي هاي مؤثر بر خلاقيت                   63   جدول 2-5- ويژگي هاي افراد آفريننده        &nbsp …

دانلود مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی -رشته علوم اجتماعی

                فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:37  فهرست مطالب: بزهكاری به عنوان آسیب اجتماعی 1اهداف درس 1پس از یادگیری این مبحث، فراگیرنده قادر خواهد بود : 2واژه های كلیدی 2تعریف بزهكاری 3تعریف بزه در رویكرد های مختلف 5رویكرد حقوقی جرم 5رویكرد جامعه شناختی 6رویكرد جرم شناسی 6تعریف انواع بزه های معمول 7رویکرد ها در مورد علل بزهكاری 9رویکرد  شكل ظاهری (Body type theories) 9رویكرد ساختار زیستی 10رویكرد روانشناختی 12رویكرد وضعیت اقتصادی 14رویکرد کنترل اجتماعی 15رویکرد پیوند افتراقی 17رویکردهای التقاطی 20آلگوریتم 1 ـ نمایش مدل تحلیلی بررسی عوامل موثر بر بزهكاری نوجوانان 21پیشگیری از بزهكاری 23پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یك محیط سالم 23پیشگیری ثانویه (سطح دوم) : كاهش عوامل خطرزا 25پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر 26استراتژی های پیشگیری از بزهكاری 271ـ استراتژی های خانواده گرا 27جدول 1 ـ استراتژی های پیشگیری از بزهكاری 282 ـ استراتژی جامعه گرا 31جدول 2 – گام های طراحی استراتژی های مؤثر پیشگیری و درمان 313 ـ استراتژی …

مجموعه مقالات انحرافات اجتماعی(10 مقاله)

این مقالات در موضوعات مختلف انحرافات از قبیل:اعتیاد، خشونت خانوادگی، وندالیسم و… می باشد. …

مقاله بررسي انحرافات اجتماعی دربین عشایرمغان

بررسي انحرافات اجتماعی دربین عشایرمغان   (مطالعه موردی : انحرافات افراد 15 تا65ساله شهرستان پارس آ باد مغان از سال 1386تا1391)   چکیده: این مقاله بر اساس تحقیقی باعنوان« بررسي انحرافات اجتماعی دربین عشایرمغان  (مطالعه موردی : انحرافات افراد 15 تا65ساله شهرستان پارس آ باد مغان از سال 1386تا1391)»تدوین شده است. هدف تحقیق مذکور؛ بررسی ميزان تاثیر تضعیف ارزشهای جامعه، درهم شکستگی ساختارفرهنگی، خرده فرهنگ بزهکاری، همنشینی افتراقی و برچسب یاانگ زنی درمیزان انحرافات اجتماعی عشایر در شهر پارس آبادبوده است. پژوهش مذکوربا استفاده از روش پیمایشی وبه وسیله پرسشنامه صورت گرفته است .حجم نمونه مورد بررسی 381 نفر بوده وافراد بین 25 تا 65 ساله شهر پارس آباد مغان جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دادند.براساس نتایج بدست آمده:1- بين تضعیف ارزشهای جامعه و ميزان انحرافات اجتماعی رابطه وجود دارد.2- بين درهم شکستگی ساختارفرهنگی جامعه وميزان انحرافات اجتماعی رابطه وجود دارد.3- بين خرده فرهنگ بزهكاري و ميزان انحرافات اجتماعی رابطه وجود دارد.4- بين همنشيني افتراقي وميزان انحرافات اجتما …

پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه ویژگی های شخصیتی “شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی” دربین دانشجویان دختر و پسر….

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه ویژگی های شخصیتی “شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی” دربین دانشجویان دختر و پسردانشجویان رشته های مشاوره و صنایع دانشگاه آزاد واحد ابهر با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 86 مقدمه: نیازهای اختصاصی انسان که شرحش توسط اجتماع به وجود نیامده اند ، بلکه در صحن تحول و تکامل تاریخ زندگی بشر پدیدار گشته اند. اما چگونگی بروز و ظهور آن ها و چگونگی برآوردن آن ها کاملٲ ناشی از اجتماع است. هر اجتماعی مطابق مؤسسات و عوامل ویژه خود شکل خاصی به آن ها می دهد روان شناسان تاریخ طولانی بشر را چون آزمایشگاهی آموزنده مورد استفاده قرار می دهد و بر خلاف دیگر روان شناسان مانند فروید که شخصیت را سازنده اجتماع نمی داند بلکه به اعتقاد او این اجتماع که شخصیت ها را می سازد به عبارت دیگر اختلاف شخصیت ها ناشی از اختلافات اجتماعات بشری است، همه آدمیان نیازمند به رفع گرسنگی، به رفع تشنگی، به استراحت و خواب و… هستند، ولی در جامعه های مختلف این نیازها به وجوه مختلف برآورده می شوند، همچنین است مقابله با نیازهای دیگر آدمی، مثلٲ در یک جامعه ی سرمایه …

آسیب ها و انحرافات اجتماعی

چکیده : اﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺸﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﻜﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﺖ. پرورش ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺁﺭﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎﺭﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮﺩﻛﺸﻲ، ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ، ﺍﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭ … ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺟﺪﻱ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ . فهرست : مقدمه بیان مساله مشکلات اقتصادی کاهش مذهبی خانواده طلاق عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق عوارض اجتماعی طلاق دختران فراری ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﯿﺎن شبکه های اجتماعی   نوع فایل : Word تعداد صفحات : 14 صفحه …

زمینه ها و انگیزه های فقر و انحراف اجتماعی

این فایل در 21 صفحه جمع آوری شده است و به دانشجویان علوم اجتماعی پیشنهاد می شود. فایل Word موجود می باشد فایل Pdf موجود می باشد …

مقاله بررسی و ارزیابی آسیب ها و انحرافات اجتماعی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 15 صفحه مقدمه : ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺸﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﻜﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﺖ. پرورش ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺁﺭﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎﺭﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮﺩﻛﺸﻲ، ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ، ﺍﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭ … ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺟﺪﻱ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. …

دانلود مقاله ساختار اقتصادی واجتماعی حاشيه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی

دانلود مقاله ساختار اقتصادی واجتماعی حاشيه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  32 چکيده درکشورما جريان سريع شهرنشينی در20سال گذشته حاشيه نشينی واسکان غيررسمی رابه دنبال داشته واين پديده درحال رشدمشکلات اجتماعی,اقتصادی,فرهنگی,امنيتی وزيست محيطی فراوانی رادراغلب کلان شهرهای ايران به وجودآورده است . مشهد پس ازتهران بزگترين کلان شهرکشوربوده و رشدسريع شهرنشينی رادرچندسال گذشته تجربه کرده است . بخش عمده اين رشدبه حاشيه شهرمشهداختصاص داردکه جمعيتی معادل650هزارنفرووسعتی بيش از200کيلومترمربع راشامل می شود . شهرنشينی شتابان وادامه روندکنونی برنامه ريزي ها,جمعيت شهری بيشتریرادرآينده به سوی اين منطقه شهری سوق داده ومشکلات شهری بيشتری به وجودخواهدآورد . مناطق حاشيه نشين اين شهرکانون هزينه ها,کمبودها,نارضايتی ها,ناهنجاری های اجتماعی,روانی وفرهنگی ومسائل ضدامنيتی شده است وبديهی است درآيندهای نه چندان دورودرصورت بی توجهی به آن سبب ناامن شدن شهرمشهدخواهدشد . مادراين پژوهش قصدداريم درمطالعه مقايسه ای ساختار اقتصادی واجتماعی مناطق حاشيه ومرکزشهر مشهددرگرايش جوانان به ان …