مقاله با عنوان اثرات انفجار بر ساختمانهاي بتني مقاوم در برابر زلزله

مقاله با عنوان اثرات انفجار بر ساختمانهاي بتني مقاوم در برابر زلزله که در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ارائه شده است، آماده دانلود مي باشد. سرفصل مربوط: آسيب پذيري و مقاوم سازي لرزه اي سال برگزاري:1390 محل برگزاري:سمنان – دانشگاه سمنان محتويات فايل: فايل زيپ حاوي يک pdf نويسند‌گان: [ محمود بزرگوار ] – دانشجوي كارشناسي ارشد سازه، دانشگاه فردوسي مشهد [ احمد شوشتري ] – استاديار، گروه عمران، دانشكده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد چکيده در اين مقاله، رفتار ساختمان هاي بتني مقاوم در برابر زلزله كه در براساس آيين نامه 2800 طراحي شده اند در برابر بارهاي انفجاري بررسي ميشود.بدين منظور، يك ساختمان 4 طبقه مسكوني بتني تحت تركيبات مختلف بارگذاري قرار مي گيرد و به صورت سه بعدي به كمك نرم افزار المان محدود ABAQUS تحليل مي شود. سپس عملكرد سازه تحت اين بارگذاري ها بررسي مي شود. در ادامه پاسخ هاي ناشي از بار گذاري انفجارنظير برش پايه و جابجايي طبقات با پاسخ هاي لرزه اي نظيرشان مقايسه مي شوند و مقايسه پاسخ هاي بوجود آمده ناشي از انفجار و زلزله نشان مي دهد كه مدت زمان بارهاي …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.