مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال 1386-1390

مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال 1386-1390 چکیده : بطور کلی سود دریافتی یکی از مسائل مهم در بازدهی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری می باشد . از آنجا که هر چه سود تقسیمی بیشتر باشد بدیهی است سرمایه گذار حاظر است بهای بیشتری پرداخت کند لذا در این تحقیق نیز می خواهیم بررسی کنیم آیا بین سود تقسیمی و با … دریافت فایل …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.