شگفتی های زیست شناسی

مصرف ماهی و لبخند همیشگی
خرمن طلا
سلولهای ساق پای خرگوش کشفی جدید برای ترمیم سلولهای قلب
تاثیر انسان بر آب وهوای جهان
شیوه طبیعی برای زدودن بوهای نامطبوع
تلفنی برای ناشنوایان
روش مومیایی کردن
سرم و واکسن
نقش ویتامین A در عملکرد دستگاه ایمنی بدن
همانندسازی ژنتیکی
همانندسازی DNA
آزمایش مزلسون و استال
ميتوکندريها در حين فعاليت
تعداد صفحه 21 …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.