دانلود درس پژوهی ششم دبستان

دانلود یک درس پژوهی ویژه پایه ششم دبستان عنوان درس پژوهی: ضرب مساحتی پایه ششم با کمک جدیدترین روش و کنش های درسی فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول 2 مقدمه 3 تعیین مساله و انتخاب موضوع 3 بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی 4 تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله 5 جدید و علمی بودن مسئله 6 چالش بر انگیز بودن مسئله ی انتخاب شده 6 فصل دوم 7 تعیین راهکارها در راستای حل مسئله 8 بیان دلیل راهکار انتخابی 8 گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی 8 توجه به تفاوت های فردی 9 معنادار کردن یادگیری 9 توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی 10 همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی 10 روش های نوین تدریس 11 تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) 11 بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس 12 تعیین فعالیت های متناسب با راه کار 12 تعیین نقش و وظایف اعضا 12 استفاده از افراد پایه ی پایین تر و بالاتر در انتخاب اعضای تیم 13 برنامه تشکیل جلسات 14 مشخصات کلی 15 جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی 16 طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای اول) 17 فصل سوم 20 ارائه درس (شماره 1) 21 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.