تعالی سازمانی از دیدگاه مولانا

تعالي سازماني يا (EUROPEAN FOUNDATION OF QUALITY)EFQM كه امروز نام آن را در گوشه و كنار سازمانهـــــا مي شنويم، مجموعه اي از استانداردهاست كه به عنوان مدل بنياد كيفيت اروپا از 8 اصل بنيادين تشكيل شده است.
عدم قطعيت در مديريت
گذري بر حيات و افكار مولانا
تعالي سازماني
EFQMاز ديدگاه مولانا
نتيجه گرايي
مشتري گرايي
نتيجه
تعداد صفحه 10


پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.