تحقیق گیاهان دارویی

قدمت شناخت خواص دارويي گياهان شايد بيرون ا زحافظه تاريخ با شد و اين گياهان درطو ل تاريخ هميشه با انسان قرابت خاصي داشته و آثار دارويي و موارد استفاده آن بر هيچكس پوشيده نيست
مقدمه
اطلاعات عمومي مربوط به كشت گياهان دارويي
ديدگاه هاي بيولوژيكي
-كاشت و پرورش گياهان داروئي
آفات گياهان داروئي
توليد و كشت گياهان بدون استفاده از مواد شيميايي
تأثير متقابل گياهان
تنظيم كننده هاي
شيميايي
مواد مؤثر در گياهان دارويي
طبقه بندي گياهان دارويي
تعداد صفحه 58 …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.