تحقیق کوره آفتابی

کوره آفتابی وسیله‌ای است برای تولید گرما بوسیله تجمع و تمرکز نور خورشید در یک نقطه خاص و استفاده از حرارت آن نقطه برای تولید آب گرم و بخار آب گرم. کوره آفتابی به شکل بشقاب کاو (مقعر) و آینه‌ای و صیقلی (که نورهای تابیده شده به طرف خود را بازتاب می‌کند) است. نورهای تابیده شده از بی نهایت دور موازی هستند، بنابراین همه آنها بعد از بازتابش نقطه خاصی به نام کانون می‌گذرند.
مقدمه
انرژی خورشیدی(1)
مولدهای ترموالکتریکی خورشیدی
ترموکوپلهای تجارتی
نیروی خورشیدی – برای امروز و همیشه
باتری خورشیدی
توربین
ژنراتور
سوخت فسیلی
عایق
کوره آفتابی
نیروگاه خورشیدی
تعداد صفحه 13 …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.