تحقیق چدن چکش خوار

چدن چكش خوار يك آلياژ آهن ـ كربن به عمل آمده تحت گرماست كه در شرايط ريخته گري به حالت انجماد درمي آيد. با يك ساختار بدون گرافيت. يعني ميزان كل كربن به شكل محكم شده (سيماني شده) وجود دارد. (Fe3C)

چكيده
چدن چكش خوار ميان سفيد
چدن چكش خوار پرليتي و ميان سياه :
سيستم تعيين (انتخاب) چدن چكش خوار
تركيب شيميايي چدن چكش خوار
خصوصيات مكانيكي آهن چكش خوار

تعداد صفحه 6 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.