تحقیق علم ژنتیک

ژنتیک، علم مطالعه وراثت، در تمامی زمینه‌های آن، از گسترش صفات در یک شجره‌نامه خانوادگی، تا بیوشیمی ماده ژنتیکی، اسید دزوکسی ریبونوکلئیکDNA و اسید ریبونوکلئیکRNA است. هدف ما در این بخش، معرفی و بررسی مکانیزم‌های وراثت است
معرفی علم ژنتیک
تاریخچه ژنتیک
جنسیت چگونه تعیین می شود
ساخته شدن سلولهای جنسی
ژنتیک پزشکی و انسانی
قوانین موجود در ژنتیک انسانی و پزشکی
موضوعات اخلاقی در ژنتیک پزشکی
ژنتیک مولکولی
وقایع مهم در ژنتیک مولکولی تا سال 1944
کشف ساختمان DNA
متابولیزم DNA
متابولیزم RNA
متابولیزم پروتئین
تنظیم بیان ژن
تاریخچه و سیر تحولی و رشد
اصول ژنتیکی تکامل گیاهان
موارد موثر بر اصلاح نباتات
ژنتیک و سرطان
اساس ژنتیکی سرطان
انکوژنها
ژنهای سرکوب‌گر تومور
پرتوها
تعداد صفحه 36 …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.