تحقیق زلزله در ایران

زلزله يكي از مخاطرات طبيعي مي باشد كه امروزه به طور چشمگيري موردتوجه جوامع وملل قرار گرفته است . و در زمره ي آنها كشورهايي كه در مناطق نزديكتري به كانونهاي زمين لرزه اي قرار دارند در خطر بيشتري هستند ، از جمله كشور عزيزمان ايران .
1-مقدمه
2-دوران زلزله خيزي ايران ( 5 دوره )
3-پيش بيني زلزله
4-منشاء و علل زمين لرزه
5- احتمال خطر زلزله
6- مختصري در باره ي طبيعت و مشخصات زلزله
7-آشنايي با چند مورد از زلزله هاي رخ داده در ايران
8-فهرستي از موسساتي كه در زمينه ي لرزه نگاري در ايران فعاليت مي كنند …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.