تحقیق آهن و فولاد

انتخاب شيوه هاي توليد آهن و فولاد به روش كوره قوس الكتريكي و غيره مي تواند به نوع كميت ذخاير مواد اوليه در دسترس و عيار آنها بستگي داشته باشد . همچنين انتخاب فرايندهاي احياي مستقيم در كوره هاي تنوره دار ،‌كوره ها ي دوار،‌بسترهاي سيال و غيره نيز به نوع سنگ آهن و عيار آهن در دسترس بستگي دارد،‌زيرا در روشهاي احياي مستقيم سنگ آهن و نيز نوع و كيفيت مواد اوليه مي تواند در كيفيت آهن اسفنجي، چدن و فولاد توليدي و در نتيجه مصرف انرژي، مواد ،‌استهلاك كوره ها و بازده آنها در فرايند توليد آهن و فولاد تأثير داشته باشد.
وضعيت جهاني مواد اوليه براي توليد آهن و فولاد
ماده اوليه براي ساخت و توليد گندله
ماده اوليه براي ساخت و توليد كلوخه
سنگ آهن و مشخصات آن
طرز تشكيل سنگهاي معندي آهن در طبيعت
كاني شناسي سنگهاي آهن
ارزشيابي سنگ معدن آ‌هن
كليات مربوط به توليد آهن و
مواد اوليه مورد نياز آنها
عوامل مؤثر بر قيمت آهن
بازار آهن در انتظار سرنوشت
توقف صادرات ذوب آهن ،‌كاهش قيمت ها
بازار داخلي متاثر از بازارهاي جهاني
مصارف عمده آهن
استانداردها
تعداد صفحه 53 …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.