باز نگري در طراحي مجتمع هاي مسكوني با رويكردي برپايداري اجتماعي

مقاله با عنوان فوق که در همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري ارائه شده است، آماده دانلود مي باشد. محل برگزاري کنفرانس: بوكان – شركت سازه كوير سال برگزاري کنفرانس: 1392 تعداد صفحات مقاله: 11 محتويات فايل: فايل زيپ حاوي يک pdf چکيده انسان موجودي اجتماعي است و تعاملات اجتماعي در براورده ساختن نيازهاي اجتماعي و رواني افراد جامعه خصوصا كودكان و سالمندان نقش منحصر بفردي دارد. اما فقدان فضاهاي اجتماعي حمايت كننده كه با جذب افراد و گروه هاي مختلف و ايجاد شرايط مناسب براي شكل گيري تعاملات اجتماعي ميتوانند انسان ها را در تكميل رشد رواني و اجتماعي شان ياري دهند، نياز به يك استراتژي جامع براي طراحي و شهرسازي پايدار را روشن مي كند. زندگي در يك مسكن مناسب يك پيش فرض اساسي براي دستيابي به تحقق فردي است و سهم قابل توجهي درپايداري اجتماعي هر جامعه دارد. در اين تحقيق ابتدا نقش تعاملات اجتماعي درسلامت رواني انسان ها بررسي و سپس به نحوه تاثير طراحي بلوكهاي مسكوني و نيز فضاي بازبين آنها بر تعاملات اجتماعي پرداخته خواهد شد و راهكارهايي جهت افزايش تعاملات اجتماعي ارايه خواهد شد. روش تحقيق پژ …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.